COFEP, het Belgisch netwerk van virtuele bedrijven, is een project van Connectief. Connectief is een VZW die projecten promoot die de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt overbruggen. Alle projecten van Connectief zijn gericht op het concept 'learning by doing'. 

COFEP

Onze missie

Door de promotie en ondersteuning van de Belgische virtuele bedrijven bouwt COFEP een solide en belangrijke brug tussen leren en werken voor trainees, trainers en echte bedrijven.

Onze visie

COFEP zorgt samen met partners in opleiding en begeleiding en op de arbeidsmarkt voor een veilige oefen- en leeromgeving binnen een wereldwijde virtuele economie. De trainee krijgt de kans om bedrijfsrealistische taken uit te voeren én competenties te verwerven en te versterken die essentieel zijn binnen échte bedrijven. Deze toekomstige werknemer wordt binnen het virtueel bedrijf geconfronteerd met bedrijfsstrategieën en –processen en verwerft inzicht in zijn eigen skills én jobdoelwit.

COFEP

Onze focus

Binnen COFEP staan we nooit stil. We vinden het uiterst belangrijk om te evolueren en blijvend af te stemmen op onderwijshervormingen én de arbeidsmarkt. Hiervoor bouwen we stevige netwerken en partnerschappen uit. We blijven ons concept aftoetsen aan de bedrijfswereld én vragen uit de onderwijswereld, zodat het virtueel bedrijf kan ingezet worden binnen uiteenlopende opleidingen. 

Ons engagement

Dankzij een complementair team met veelzijdige expertise slagen we erin om trainers, als motor van een succesvol virtueel bedrijf, van de beste opleiding te voorzien. We engageren ons ook om continu te vernieuwen en onze eigen werking voortdurend te optimaliseren. 

COFEP werkt nationaal en netoverschrijdend. Het concept wordt sinds 1997 toegepast op verschillende niveaus en in functie van het behalen van verschillende beroepskwalificaties in onder meer administratie, handel, financiën, HR en transport.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Door jouw e-mailadres in te vullen, ga je akkoord met de privacy policy.

Deze website maakt gebruik van cookies, o.a. om bezoekersstatistieken te verzamelen. Meer info