Algemene voorwaarden

Virtuele bedrijven die aangesloten zijn bij COFEP accepteren onderstaande algemene voorwaarden.

1. Onderwerp

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als de gebruiker beroep doet op de diensten van COFEP. Als we in het kader van deze ‘Algemene voorwaarden’ spreken over “gebruiker”, wordt bedoeld: de school of organisatie die het virtueel bedrijf organiseert. COFEP is een project van Connectief vzw. Als de Algemene voorwaarden COFEP vermelden, is dit altijd in het kader van de werking van Connectief vzw.

2. Auteursrecht

Het auteursrecht van de handleidingen, handboeken of ander ontwikkeld materiaal behoort steeds toe aan Connectief vzw.

3. Correspondentie

Alle correspondentie gebeurt per mail. De gebruiker engageert zich om:

– het e-mailadres van het virtueel bedrijf (be01XXX@pf.cofep.be), aangemaakt door COFEP, te raadplegen of deze mails door te sturen naar een ander adres.

– het e-mailadres van de trainer (be01XXXlk@pf.cofep.be) te raadplegen of deze mails door te sturen naar een persoonlijk adres.

De gebruiker geeft daarnaast een mailadres op om facturen en herinneringen te ontvangen. Een wijziging moet aan COFEP meegedeeld worden via cofep@cofep.be.

4. Tarieven en tariefaanpassingen

Connectief vzw bepaalt jaarlijks de tarieven voor het lidgeld en de deelname aan BELFAIR. De tarieven voor het lidgeld worden elk jaar geïndexeerd. 

COFEP communiceert jaarlijks op 15 juni de tariefaanpassingen voor het volgende schooljaar. Dit gebeurt per mail (aan het COFEP e-mailadres van de trainer) en door publicatie op het gebruikersportaal. 

5. Facturatie

De gebruiker ontvangt facturen en herinneringen via mail. Een eerste schijf wordt gefactureerd in september, een tweede voor BELFAIR in januari.

Eventuele klachten over facturen moeten gemeld worden aan Connectief vzw binnen de 15 dagen na de factuurdatum via cofep@cofep.be.

De facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.

De gebruiker zal een betalingsherinnering per mail ontvangen als de gebruiker niet tijdig betaalt. Bij het niet betalen van de rappel in de vermelde termijn, zal de gebruiker geen toegang meer hebben tot de software van COFEP en/of zal niet mogen deelnemen aan BELFAIR.

6. Aansluiting : tarieven

Elk virtueel bedrijf geregistreerd bij COFEP moet jaarlijks lidgeld betalen.

De aansluiting start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar.

De dienstverlening is gegarandeerd zolang de gebruiker jaarlijks zijn bijdrage betaalt.

De naam van een virtueel bedrijf moet minstens 3 jaar behouden blijven.

De aansluiting wordt stilzwijgend verlengd als de gebruiker Connectief vzw niet verwittigt over stopzetting of onderbreking van de activiteiten vóór 15 september. Wijzigingen in het wel/niet gebruik van ERP worden voor diezelfde datum en via dezelfde weg gecommuniceerd: met mail aan cofep@cofep.be.

7. Onderbreking of stopzetting van het virtueel bedrijf door de gebruiker

De gebruikers die de activiteiten van een virtueel bedrijf onderbreken kunnen dit doen voor maximum 2 jaar. Er moet dan geen bijdrage betaald worden.

De gebruikers die de activiteiten van een virtueel bedrijf definitief stopzetten, melden dit aan COFEP.

8. Onderbreking of stopzetting van het virtueel bedrijf door COFEP

COFEP heeft het recht op elk moment de dienstverlening te onderbreken of stop te zetten indien de gebruiker de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet respecteert.

In geval van onderbreking of stopzetting van de dienstverlening door COFEP omwille van de overtreding van één of meerdere regels van deze algemene voorwaarden, heeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding noch terugbetaling.

In geval van betwisting van de onderbreking of de stopzetting van een virtueel bedrijf door COFEP, meldt de gebruiker dit via cofep@cofep.be. Connectief vzw zal deze klacht behandelen binnen één maand.

De aansluiting bij COFEP geeft toegang tot volgende dienstverlening (punt 9 tot 12)

9. Algemene dienstverlening

De toegang tot het Belgische netwerk van virtuele bedrijven van COFEP en het internationale netwerk van practice enterprises van EUROPEN-PEN International e.v..

Toegang tot opleidingen, evenementen en wedstrijden georganiseerd door COFEP.

10. Technische ondersteuning

De toegang tot de site, software en mailsysteem voor Belgische virtuele bedrijven van COFEP.

De toegang tot de ERP-software MS Dynamics NAV en Odoo op voorwaarde dat er bij inschrijving voor de bundel ERP gekozen is en de bijkomende opleidingen gevolgd worden.

11. Ondersteunende diensten

De begeleiders van virtuele bedrijven kunnen beroep doen op de technische en pedagogische begeleiding van het COFEP-team.

Gebruikers krijgen informatie voor de Belgische virtuele bedrijven over de technische procedures en andere overeenkomsten binnen COFEP en EUROPEN-PEN International e.v..

12. Beurzen

Gebruikers krijgen toegang tot regionale beurzen in België, BELFAIR en beurzen georganiseerd door de buitenlandse centrales aangesloten bij EUROPEN-PEN International e.v. indien de reglementen van de organisatoren gerespecteerd worden.

De organisator communiceert de deelnameprijs aan de regionale beurzen in België. Elk jaar bepaalt COFEP de data en plaatsen zonder verantwoordelijkheid voor de organisatie. COFEP heeft een ondersteunende rol.

Elke deelname aan BELFAIR is betalend.

Het ontvangend land bepaalt de deelnameprijs voor de internationale beurzen in het buitenland.

In geval van aansluiting bij COFEP, onderwerpt de gebruiker zich aan volgende voorwaarden (punt 13 tot 16).

13. De organisatie van een virtueel bedrijf

Een virtueel bedrijf biedt geen echte producten noch echte diensten aan. Het aanbieden van echte producten of diensten vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het virtueel bedrijf drijft enkel handel met andere binnenlandse en buitenlandse virtuele bedrijven ingeschreven in de databank die COFEP ter beschikking stelt.

Het virtueel bedrijf stelt zijn bedrijf en administratie open voor de medewerkers van COFEP.

Zonder schriftelijke toestemming van COFEP, communiceert de gebruiker niets over het concept van het virtueel bedrijf buiten het netwerk met name de documenten, het materiaal en de wachtwoorden.

De gebruiker engageert zich om alle wijzigingen van gegevens van het virtueel bedrijf door te voeren in de database (adres, openingsuren…).

De gebruiker vermeldt uitdrukkelijk in alle publicaties (handelsdocumenten, webshop, mail) dat de handelingen niet rechtsgeldig zijn en dat ze deel uitmaken van een pedagogisch project. Connectief vzw neemt afstand van fouten die in deze context gemaakt worden.

14. De materiële voorwaarden

Het virtueel bedrijf beschikt over een recente informatica-infrastructuur die goed werkt, beschikt over een goede internetverbinding en een toegang tot de diensten ter beschikking gesteld door COFEP.

Het virtueel bedrijf beschikt over recent bureaumateriaal en recente communicatiemiddelen zodat het bereikbaar is tijdens de opgegeven openingsuren.

De gebruiker engageert zich het materiaal ter beschikking gesteld door COFEP correct te gebruiken.

15. Informatie en opleidingen

De gebruiker engageert zich de begeleider van het virtueel bedrijf  goed te omkaderen. De begeleider mag deelnemen aan vergaderingen, opleidingen en workshops georganiseerd door COFEP.

De gebruiker stelt zijn documenten ter beschikking van de andere virtuele bedrijven (op eenvoudig verzoek van COFEP) om zo ook de werking van anderen te verbeteren.

16. Privacy

De gebruiker verklaart zich akkoord met de privacypolicy van COFEP bij aanmelding op de Basic Bank. Tijdens evenementen en bezoeken worden foto’s gemaakt om te publiceren op de website (www.cofep.be & https://client.cofep.be) en op de sociale media. Elke deelnemer kan ter plaatse melden dat hij/zij niet wenst gefotografeerd te worden. Indien iemand toch gefotografeerd en gepubliceerd wordt en dit niet wenst, kan dit op eenvoudig verzoek via cofep@cofep.be gemeld worden waarna de betreffende beelden verwijderd worden.

17. Klachten

In geval van klachten, verzoeken we de gebruiker een mail te sturen naar cofep@cofep.be. Connectief vzw engageert zich de klacht te behandelen binnen één maand.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Door jouw e-mailadres in te vullen, ga je akkoord met de privacy policy.

Deze website maakt gebruik van cookies, o.a. om bezoekersstatistieken te verzamelen. Meer info